Virtualdan reallığa
Çətinliklərə SON!
Tələb sizdən, həll bizdən!
Gələcəyə birgə addımlayaq!

Təhsil müəssisələri

Təhsil müəssisələri üçün tədris bölməsi daxil olmaqlar ümümilikdə təhsil müəssisəsinin elektron idarə edilməsi imkanını yaradır. Tədris, tələbələr, müəllimlər, dərs cədvəli, elektron jurnal, fənn sifarişi, imtahan və kolloviumlar və s. bütün məsələlər öz əksini tapmışdır.

Sistemin WEB texnologiyası üzərində qurulması imkan verir ki, lazımi bölmələrin internet və Mobil telefonlar üzərindən baxılması, idarə olunması mümkün olsun. İşə salınacaq WEB Portalın olması - istifadəçilər üçün operativliyin artırılması, vacib məsələlərin dərhal çatdırılması, həm müəllimlər, həm də tələbələr arasında elektron yazışmaların aparılmasına imkan verəcək. Kənardan qoşulan insanlar üçün də lazımi məlumatların vaxtında alınması şəffaflığı artıracaq, daha dəqiq və müfəssəl malumatlardan xəbərdaq olmağa imkan verəcəkdir. Sistemin 3 müxtəlif dildə olması geniş auditoriya kütləsini cəlb etməyə, məlumat axınını geniş kütləyə yaymağa imkan verəcək. Online sorğunun keçirilə bilməsi həm statistik, həm də analitik məlumatların toplanmasına imkan verəcək.

Sistem Bolonya standartlarına keçid üçün hazır vəziyyətdədir. Müvafiq sazlamaları aparmaqla yeni standartların tətbiq edilməsi mümkündür. Bura müxətlif tədris müəssisələri arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın yaradılması, kitabxanaların əlaqələndirilməsi, elmi əsərlərin yayılması, beynəlxalq təcrübənin həm tələbələr arasında, həm də müəllim və müxtəlif qruplar arasında paylaşılması imkanları daxildir.

Sistemdə - təhil müəssisənin təşkilatı strukturu haqqında məlumat, audio və video qalereyaya giriş imkanları mövcuddur. Təhsil müəssisəsi ilə birbaşa əlaqənin yaradılması, xəbərdarlıqlardan yararlanma, müəssisədə olan vakansiyalar haqqında məlumatlar, online məlumatlarndırma və s. kimi imkanlardan yararlanmaq üçün VEB Portaldan istifadə etmək mümküdür. Burada qeydiyyatdan keçərək hər kəs özü üçün daha operativ xəbərləşmə məlumatlandırmadan istifadə edə biləcək.

Təşəkkür edirik!
Əməkdaşlarımız sizinlə əlaqə saxlayacaqdır...