Virtualdan reallığa
Çətinliklərə SON!
Tələb sizdən, həll bizdən!
Gələcəyə birgə addımlayaq!

"Bulud" texnologiyaları

SofTime şirkəti tərəfindən təklif edilən Bulud həllərə aşağıdakıları təmin edə bilən əsas komponentlər daxildir:
• müəssisə daxilində personalın effektiv qarşılıqlı əlaqəsini;
• daxil olan məlumatların işlənməsini;
• məlumatlara əlçatarlığın fasiləsizliyini və biznes-əlavələrin işini;
• müəssisənizin personalı üçün iş yerlərinin rasional şəkildə yaradılmasını.
“Bulud” həllərinin biznesinizə tətbiqi IT-infrastruktura çəkilən xərcləri əsaslı şəkildə azaltmağa imkan verəcəkdir. Bu azalma özünü qısamüddətli, orta yerinə yetirilmə müddətlərinə hesablanmış planlarda daha çox büruzə verir.Biznesin işini optimallaşdırmaq üçün yüksək texnoloji həllər

Biznesiniz qarşısında olan konkret problemlərin həlli üçün “SofTime” şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanaraq və “bulud” həlləri sahəsinə inteqrə edilən məhsullar:

• Call-mərkəzlər
Call-mərkəzlərin tətbiqi, orta və iri biznesin mövcud və potensial müştərilərinə göstərilən xidmətin keyfiyyətinin və sürətinin artırılmasına yönəli bir tədbirdir. “SofTime”in təklif etdiyi texnologiya nəinki yalnız daxil olan zənglərlə işləməyə, eyni zamanda saytlardan və elektron poçtdan sifariş formaları ilə göndərilən məlumat axınlarını qəbul etməyə imkan verir;

• Fəlakətədavamlı rezerv mərkəzləri
“SofTime” Sizin biznesin məlumatlarının saxlanması və işlənməsi üçün fəlakətədavamlı rezerv mərkəzlərinin yaradılmasını həyata keçirir. Bu zaman müştərilərimizin biznesinin informasiya strukturlarını təbii və texnogen fəlakətlərdən qorumaq üçün məlumatların saxlanması sahələrinin klasterizasiyasından, virtuallaşmadan və ərazi cəhətcə bölünməsi texnologiyalarından istifadə edilir;

• IP-telefoniya
“SofTime” şirkəti IP-telefonoyanın daxili korporativ şəbəkələrinin quraşdırılmasını yerinə yetirir. Şirkətinizin bütün filiallarını birləşdirən keyfiyyətli və o qədər də baha olmayan rabitə - bölmələrin və bütün səviyyələrdə olan ayrı-ayrı əməkdaşların effektiv qarşılıqlı əlaqəsinin əsasıdır;

Təşəkkür edirik!
Əməkdaşlarımız sizinlə əlaqə saxlayacaqdır...